Områder i Ålsgårde

Ålsgårde

Ålsgårde set fra luften

Ålsgårde er opdelt i mange forskellige områder med hver deres spændende historie.

 

Hellebæk

Hellebæk benævnes første gang i 1554 som “Hellebeck”. Hellebæk startede som et lille fiskerleje, men blev senere en stor fabriksby, da Frederik II udnyytede de rige muligheder for vandkraft i området omkring Hellebæk. Hellebæk blev hjemsted for Kronborg Geværfabrik og senere Hellebæk Klædefabrik. Hellebækgaard var oprindelig en af kystens strandgårde, men blev omkring 1747 ombygget af Stephen Hansen, til det vi kender i dag.

 

Skibstrup

Skibstrup nævnes første gang i år 1519. I 1681 bestod Skibstrup af 7 gårde: Skellebæk, Gørlunde, Tranager, Rosendal, Skadenborg (nu kaldet Viehøjgaard), Hagenberg og Aldersborg.

 

Apperup

Apperup blev første gang nævnt omkring år 1500. I 1681 bestod Apperup af hele 4 gårde: Falkenberggård, Steenbeksgård samt Menselborggård og Heidesgaard. De 2 sidstnævnte blev senere lagt sammen til Apperupgård i 1853.

 

Ellekilde

Ellekilde går helt tilbage til 1532 hvor det blever benævnt “Ellekielle”. I 1681 bestod Ellekilde f 2 fiskerhuse. Omkring 1897 kom der fart på – og Ellekilde bestod ved år 1900 af 8 vinterboende familier, 16 landliggervillaer samt de3 sommerpensionater: Thalassa, Elleborg og Ellekildegaard.

 

Boderne

Navnet Boderne eller “Boerne” går helt tilbage til 1582. Boderne begynder der hvor Bobakkestien løber ud i strandvejen. Bønderne flyttede i fiskesæsonen ud mod stranden i midlertidige huse for at fiske. Disse huse kaldes for Boder, hvilket betyder “beskedne huse”. Med tiden blev disse huse mere og mere permanent og der opstod en egentlig fiskebefolkning. I 1610 bestod Boderne af 4 faldefærdige huse og i 1774 én gård og hele 27 huse.

 

Odinshøj (41 m.o.h.)

Odinshøj er et af de højeste punkter på kystskrænten mellem Helsingør og Hornbæk. Den blev navngivet i 1770’erne af ejeren af Kronborg Geværfabrik, Ernst Schimmelmann, og hans hustru Emilie og har siden været et yndet udsigtspunkt og i sin tid en af Nordkystens store attraktioner.

Odinshøj blev beplantet og indhegnet af Schimmelmann. I taknemmelighed herfor lod fiskerne i Ålsgårde rejse en stor, nu forsvunden, mindesten på højen i form af en klassicistisk stele.

Under englandskrigene i begyndelsen af det 19. århundrede blev området omkring Odinshøj basis for en telegrafstation, som blev placeret på det højeste sted lidt inde i landet. Odinshøj er i dag fredet.