Søer i Ålsgårde

soe

Skåninge Dammen ved Hellebæk Skolen

Det er rigtig mange søer i Ålsgårde, Hellebæk og omegn, med hver deres historie. Nogle af dem er ret små og har været vandreservoirer for Kronborg Geværfabrik. Nogle af dem er store søer, som byder på fantastisk natur og mange hyggelige skovstier.

 

Bøgeholm Sø (ved Skindersøvej)

Bøgeholm Sø er på 30 hektar. Vandspejlet ligger på 25 meter over DNN. Søen er 1,9 meter på det dybeste sted.

Bøgeholm Sø blev i det 16. århundrede opstemmet i forbindelse med etableringen af et vandkraftssy­stem til drift af møllerne ved Hel­lebæk. Søen tjente som vandreservoir for de to daværende ham­mermøl­ler, indtil disse blev ned­lagt kort efter 1864.

I denne periode blev vandet fra områderne omkring Holmene og Skindersø ledt gennem Bøgeholm Sø. Syd for Bø­geholm Sø fandtes endnu en reservoirdam, Stenvaddam.

Man kan stadig finde resterne af denne dams dæm­ninger i skoven øst for skydebanen. Skindersø er siden blevet afvandet gennem Knu­demoseløbet, således at Bø­geholm Sø nu kun modtager tilløb fra syd. Efter 1870 blev vandet fra Bøge­holm Sø benyttet i fabrikationsprocessen ved Hellebæk Klæde- og Tæppefabrik.

 

Bondedammen

Bondedammen er på 9,2 hektar. Vandspejlet ligger 21 meter over DNN.

 

Kobberdam

Kobberdam indgik i det vandsystem, som dannede vandreservoirer for Kronborg Geværfabrik – og fra 1870 Hellebæk Tæppe- og Klædefabrik frem til 1978.

 

Skåninge Dam (ved Hellebæk skolen)

Skåninge Dam etableres blandt flere damme i området, for at deltage i vandforsyningen til Kongens Mølle fra 1576.

 

Videløkke Dam

Videløkke Dam indgik i det vandsystem, som dannede vandreservoirer for Kronborg Geværfabrik – og fra 1870 Hellebæk Tæppe- og Klædefabrik frem til 1978.