Hammermøllen

Hammermøllen i Ålsgårde

Hammermøllen ligger idyllisk ved Bondedammen i Hellebæk

Hammermøllen som ligger idyllisk ved Bondedammen i Hellebæk skov, blev opført i sin nuværende form i 1765 og er i dag et udsøgt udflugtsmål for mange mennesker i Ålsgårde, Hellebæk og omegn.

Da Frederik II lod Kronborg opføre, fik man brug for vanddrevne møller. Derfor igangsatte man et omfattende kanal- og dæmningsarbejde i skovene omkring Hellebæk. 1 1576 blev den første mølle, en kornmølle, opført nær ved stranden og fik navnet Kongens Mølle.

Christian IV var ikke sen til at se mulighederne i dette vandkraftsystem, allerede i 1598 lod han den første Hammermølle opføre. På møllen blev der fremstillet mange bygningsbeslag, og også en del våben. Mestersmeden Casper Fincke arbejdede her fra 1622 – 1630.

Ca. 1600 blev en kobbermølle opført, hvor bl.a. kobberkummen til Caritas Springvandet på Gl. Torv i København blev fremstillet.

1601 indviede Chr. IV et kanonstøberi, her blev der støbt ca. 300 kanoner til majestætens linieskibe frem til ca. 1630.

Under krigen mod Sverige i 1658 blev mange værksteder og møller ødelagt. I mange år herefter var produktionen ustabil.

I 1743 købte Regimentskvartermester Stephan Hansen Hammermøllen. I kraft af hans dygtige ledelse og købmandskab voksede produktionen af våben markant. Leverancen til forsvaret lå nu på ca. 3000 geværer årligt. I 1765, samme år som Stephan Hansen solgte virksomheden til staten, blev den nuværende Hammermølle opført på resterne af den tidligere opførte.

Staten prøvede uden held at drive virksomheden, men fra 1768 kom virksomheden i familien Schimmelmanns eje, og virksomheden kaldtes nu Kronborg Geværfabrik.

I 1770’erne blev belgiske bøssemagere indforskrevet og til dem blev Mesterboligerne og Skæftergaarden langs Bøssemagergade opført. Husene rummede både værksteder og boliger for mestrene og deres svende.

Produktionen blev øget og i mange år kunne man levere ca. 6000 våben årligt til forsvaret. Sidst i 1700-tallet beskæftigede Kronborg Geværfabrik 150 – 200 mand med våbenfremstilling.

I Hammermøllen smedede man fortrinsvis løb til geværer, espingoler og pistoler. Derefter blev løbene boret og slebet på andre vandmøller inden de til sidst blev trykprøvet i Proberhuset med kuglesvær ladning.

I 1870 lukkede geværfabrikken, men få år efter i 1873 blev Hellebæk Klædefabrik opført og denne var i drift indtil 1976.

Fr. II’s vandsystem havde i 400 år givet kraft til forskellige former for industri, og i dag havde det været slut med at udnytte vandet fra dammene, hvis ikke Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening i 1960’eme gik i gang med at restaurere Hammermøllen.

Ved udgravninger fandt man velbevarede fundamenter, der sammenholdt med gamle billeder og tegninger satte arkitekt Vagn Kieler i stand til i samarbejde med Nationalmuseet at udfører pålidelige arbejdstegninger.

Ved bidrag fra forskellig side, staten, amtet, kommunen, støtteforeningen Hammermøllens Venner og private fonde, lykkedes det at få Hammermøllen restaureret, således at den kunne indvies d. 10. november 1982.

I 1987 blev den genopførte ludetilbygning taget i brug. I 1991 flyttede en del af Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv ind på Hammermøllen. I 1995 blev hele stueetagen taget i brug til café og udstilling. I august 1998 fik Hammermøllen udskiftet sine 2 vandhjul.

Kilde: Hammermollen.dk

Foto: Hammermollen.dk

Besøg Hammermøllens hjemmeside her