Hellebæk Kirke

Hellebæk Kirke

I Ålsgårde ligger Hellebæk Kirke som er fra 1920

Kirken blev indviet den 16. maj 1920, som det også fremgår af stenen udenfor kirken. Kirken ligger idyllisk med en fantastisk udsigt over Øresund til Sverige

Bygningen blev opført 1917-20 på Aalsgaardefiskernes gamle stejleplads højtbeliggende på skrænten ved Riffs rende.

Siden 1786 var Hellebækgaards Kapel blevet brugt til kirke for Hellebæk og Aalsgaards indbyggere.

Kirken er tegnet af arkitekt Søren Lemche (1864-1955) i nybarok stil. Præsteboligen blev opført i 1955 efter tegning af arkitekt Vagn Kieler.

Den nuværende Hellebæk kirke, beliggende på Aalsgaard-fiskernes gamle stejleplads med en vidunderlig udsigt mod Kronborg, Sofiero, Kullen og Kattegat, er den anden kirke i Hellebæk sogn.

Den første var Hellebæk Kapel i den ene fløj af Grev Schimmelmanns Palæ: Hellebækgaard, – et hyggeligt kirkerum, ikke så stort, med pulpitur og Grevens stol; prædikestolen var anbragt ovenover alteret ligesom i Frederiksberg og enkelte andre kirker. Under loftet hang de to prægtige kirkeskibe, fregatterne “Ernst” og “Christian”, henholdsvis fra 1812 og 1829.

“Vejrhanen” er ejendommelig for en kirke: et bemandet vikingeskib! Kirkens beliggenhed er NØ.-SV. med alterpartiet mod SV., ikke som de fleste danske kirker mod øst.

Den er også indvendig hvidkalket, og med farverne gult og himmelblåt i træværk og altervæggen, der er udformet som en meget særpræget relief-altertavle med en fin symbolik: korset som universets centrum.

Som nævnt blev Hellebæk kirke indviet den 16. maj 1920 ved biskop Harald Ostenfeld, – sognepræst var Vilh. Dankau (1911-1928). Grunden, på hvilken kirken blev bygget, er fiskernes gamle stejleplads; den blev skænket til sognet af Schimmelmann som kirkegrund på betingelse af, at der ikke måtte bygges kirkegård omkring kirken.

Fiskerne, som havde hævdsret på pladsen, var meget forstående; de rykkede stejlepladsen længere nordpå, så kirken kunne få den skønneste beliggenhed, man kan tænke sig.

Til Hellebæk kirke hører de to kirkegårde: den gamle kirkegård i gl. Hellebæk ved Hammermølleskoven og Hellebæk ny kirkegård ved Ålsgårde station, indviet i 1922.

1. juli 1961 blev Hellebæk sogn udskilt fra Hornbæk-Hellebæk pastorat som et selvstændigt sogn med egen sognepræst, der bor i præsteboligen ved kirken, opført 1956 – med Vagn Kieler som arkitekt.

Naturmæssigt er Hellebæk pastorat et dejligt sted -, med skov og strand – med sin rige historie om de prægtige faste beboere, der hørte til fiskerlejet, om sommergæsterne, der efterhånden blev godtaget. Et centralt sted at bo, nær Helsingør, Helsingborg og København.

Kirkens høje grundmur er af tilhugne kampesten, ydermurene glatte, hvidkalkede, – taget af blå, glaserede teglsten – den rundbuede del af tagkonstruktionen er beklædt med kobber ligesom spiret, hvori klokken er ophængt; den bærer indskriften: “Holder I eder nær til Gud, skal Han holde sig nær til eder.” (Jak. 4,8a.)

Kilde: Hellebæk Kirke’s hjemmeside