Hellebækgård

Hellebækgård

Den flotte Hellebækgård har en lang og spændende historie, som går mange hundrede år tilbage

Hellebækgård ligger på Nordre Strandvej 129 i Hellebæk.

Man hører første gang om bondegården Hellebækgård i 1576. På det tidspunkt er gården ejet af Kong Frederik II. I 1742 overtager regiment kvartermester Stephan Hansen Hellebækgård sammen med blandt andet geværfabrikken. Stephan Hansen opførte i 1747 den nuværende hovedbygning.

Efter at staten i få år forinden, igen ejede Hellebækgård, købte Baron Carl von Schimmelmann gården i 1768. Hans søn Greve Ernst Heinrich Schimmelmann overtog gården i 1782.

Han indrettede i 1796 et kapel i en af sidefløjene. Kapellet fungerede som Hellebæk Sognekirke frem til 1920, hvor den nuværende Hellebæk Kirke blev indviet.

ejedes af slægten Von Schimmelmann indtil slutningen af 2. verdenskrig. Den sidste Schimmelmann som boede på gården var Greve Werner Schimmelmann.

Efter hans død i 1941 lod Lensgreve Schimmelmann, tyske nazister anvende gården som skole. Efter krigen i 1945 inddrager staten Hellebækgård, for at sælge den videre til Det kongelige Opfostringshus, som lod Hellebækgård istandsætte til det vi kender i dag.

Det Kongelige Opfostringshus var en dansk kostskole oprettet i 1753 af Frederik V på Christianshavn, men skolen flyttede til Hellebækgård i 1953, hvor den nye kostskole blev indviet.

Kostskolen er mest kendt som Skorpeskolen.

Oprindeligt var skolen opfostringshus for drenge af enlige forældre i trange kår, og målet var at oplære drengene i håndværk og fabriksarbejde. Gradvist vandt egentlig skolegang over håndværket, og skolen blev en belønningsskole for flittige drenge. Siden 1986 er piger også blevet optaget på skolen.

Efter en totalrenovering og opbygning i 2000 for godt 20 mio. kr. fremstår det gamle rokokopalæ i dag med moderne faciliteter og tidssvarende lokaler – men med det indres oprindelige inddeling i større og mindre værelser bevaret.

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns kommune opgav i 2005 at videreføre kostskolen Det Kgl. Opfostringshus (Skorpeskolen).

Hellebækgård har siden 2007 været anvendt som kursussted for børn og deres familier – et behandlingstilbud til børn i alderen 7-14 år med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer og deres forældre.

Barnet deltager sammen med sin familie i et kursusforløb af en varighed på 12-14 uger. Kursusforløbet er som udgangspunkt 2 dage om ugen med overnatning. De øvrige ugedage går barnet i sin normale skoleklasse.

Dette ophørte dog igen i sommeren 2011, da Københavns Kommune valgte at flytte alle aktiviteter tilbage til København.

I august 2013 genåbnede Skorpeskolen, men nu som en privat grundskole.

Hellebækgård drives idag af fonden Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse og Hellebækgård anvendes udelukkende til uddannelsesmæssige formål.

Ejere af Hellebækgård:

 • 1576-1588 Frederik 2.
 • 1588-1648 Christian 4.
 • 1648-1670 Frederik 3.
 • 1670-1699 Christian 5.
 • 1699-1730 Frederik 4.
 • 1730-1743 Christian 6.
 • 1743-1765 Stephan Hansen
 • 1765-1766 Frederik 5.
 • 1766-1768 Christian 7.
 • 1768-1791 Heinrich Carl von Schimmelmann
 • 1791-1835 Ernst Heinrich von Schimmelmann
 • 1835-1900 Slægten von Schimmelmann
 • 1900-1941 Werner von Schimmelmann
 • 1941-1949 Heinrich Carl von Schimmelmann
 • 1949-1951 Den Danske Stat
 • 1951- Fonden Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse

Kilder: Hellebæk-aalsgaarde.dk, Wikipedia, Hammermollen.dk, Helsingør Leksikon, ohf.dk, Skorpeskolen.dk

Foto: Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv