Kronborg geværfabrik

kanonKronborg Geværfabrik har spillet en væsentlig rolle i den danske rustningsindustri. Fabrikken har således leveret våben til alle de krige mellem 1600 og 1864, som Danmark har været involveret i.

Industrimiljøet med produktionsbygninger, boliger og vandsystem er yderst velbevaret. Hellebæk er med sin nærmest bymæssige karakter formet af industrien.

Vandsystemet er et vidnesbyrd om udnyttelse af vandkraften fra 1500-tallet og frem.

Fra begyndelsen af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet blev der på Kronborg Geværfabrik fremstillet i titusindvis af geværer, pistoler, sabler og andet krigsmateriel til den danske hær.

I begyndelsen producerede man efter manufaktursystemet, men siden overgik fabrikken til industriel produktion.

Fabrikken lå i Hellebæk i Nordsjælland og omkring år 1800 levede og arbejdede her omkring 500 mennesker. Fabrikken lå midt i et skov og landbrugsområde. Byen var omgivet af et hegn, og de mennesker, der levede og arbejde på fabrikken, havde helt andre levevilkår end bønderne i omegnen. De fleste var faglærte håndværkere, og en hel var kommet til Danmark fra andre lande, fordi der var mangel på bøssemagere i Danmark.

Kronborg Geværfabrik var især i manufaktur-perioden frem til ca. 1870 et samfund i samfundet. Her var næsten alt, hvad man behøvede.

Man kunne købe sine fornødenheder i fabrikkens butik og sit brød hos den lokale bager, drikke sig fuld på kroen og blive dømt for gadeuorden af fabrikkens dommer, sende sine børn i skole og efter skolen få dem i lære. Blev man syg, havde fabrikken egen læge, og hvis han ikke kunne hjælpe, var der også en kirkegård.

Fabrikken drev et stort landbrug som leverede mange af de nødvendige dagligvarer. Den havde eget brænderi til brændevin og bryggeri til øl. Til fabrikken hørte også det lille fiskerleje Aalsgaarde hvorfra man blev forsynet med friske fisk.

Husene i byen var alle bygget af mursten brændt på fabrikkens eget teglværk og opført af fabrikkens egne murere og tømrere.

Det var en af Danmarks mægtigste familier – familien Schimmelmann – der ejede geværfabrikken.

Ud over Kronborg Geværfabrik ejede familien godser i Jylland og Holsten, det største sukkerraffinaderi i Danmark, de fire største plantager på De Dansk-Vestindiske øer samt et af de fineste palæer i Bredgade i København.

I 1870 blev geværfabrikken solgt til en mand, der ville lave den om til en klædefabrik. Bøssemagerne blev arbejdsløse. En del fik arbejde på en ny opført geværfabrik i København, mens resten måtte omskoles til tekstilarbejdere nu under en industriel produktionsform.

Geværfabrikkens eget vandkraftssystem var Hellebækken, som løber mellem Bondedammen og Øresund. Hellebækkens længde er ca. 1 kilometer og den har et fald på ca. 20 meter. Derfor kunne den ret begrænsede vandmængde på det korte stykke drive en række møller. Læg mærke til de mange søer der hedder noget med – dam. De er alle kunstigt skabt.