Nordskov Mølle

Nordskov mølle

Nordskov Mølle fra 1829 har lagt navn til mange vejnavne rund omkring i Ålsgårde

Den grundmurede, hvidkalkede Nordskov Mølle er en hollandsk mølle bygget i 1829 på Stenstrup Overdrev og stadig bevaret, om end vingerne og al inventar for længst er forsvundet.

Nordskov Mølle blev bygget af ejeren af Nordskov Gaard, Anders Larsen, der havde købt ejendommen af grev Schimmelmann i 1814. Møllen og gården havde samme ejere helt frem til 1935, men møllen blev dog i lange perioder drevet af mølleforpagtere.

Allerede i 1918/19 indstilledes det meste af driften – herefter var den kun i gang i korte perioder. Det var Poul E. Kabell, der i 1935 lod fjerne stort set al inventaret fra møllen. Siden blev vingerne fjernet, og siden er møllen stort set kun forfaldet.

I 1977 blev møllehatten dog fornyet, men siden har der ofte været diskussion om møllens fremtidige anvendelse og skæbne. På et kort over egnen fra 1824 ses en mølle på eller nær ved Odinshøj. Om det er en forgænger til Nordskov Mølle vides ikke med sikkerhed, men noget taler herfor.

Billedet nedenfor er fra 1908 mens møllen endnu var i drift. Nordskov mølle har lagt navn til en masse veje omkring møllen, som f.eks. Vingen, Møllehatten, Møllestenen, Hathjulet, Broloftet osv.

Kilde: Lis Møller Hundebøll: Nordskov Mølle fortæller, 1987. Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune, 2006.

Foto: Helsingør Leksikon