Nordskov Mølle

Nordskov Mølle

Den grundmurede, hvidkalkede Nordskov Mølle er en hollandsk mølle bygget i 1829 på Stenstrup Overdrev og stadig bevaret, om end vingerne og al inventar for længst er forsvundet.

Nordskov Mølle blev bygget af ejeren af Nordskov Gaard, Anders Larsen, der havde købt ejendommen af grev Schimmelmann i 1814. Møllen og gården havde samme ejere helt frem til 1935, men møllen blev dog i lange perioder drevet af mølleforpagtere.

Allerede i 1918/19 indstilledes det meste af driften – herefter var den kun i gang i korte perioder. Det var Poul E. Kabell, der i 1935 lod fjerne stort set al inventaret fra møllen. Siden blev vingerne fjernet, og siden er møllen stort set kun forfaldet.

I 1977 blev møllehatten dog fornyet, men siden har der ofte været diskussion om møllens fremtidige anvendelse og skæbne. På et kort over egnen fra 1824 ses en mølle på eller nær ved Odinshøj. Om det er en forgænger til Nordskov Mølle vides ikke med sikkerhed, men noget taler herfor.

Nordskov mølle har lagt navn til en masse veje omkring møllen, som f.eks. Vingen, Møllehatten, Møllestenen, Hathjulet, Broloftet osv.

Du kan læse meget mere om Nordskov Mølles historie samt det store arbejde med at renovere møllen på Nordskov Mølles Venners hjemmeside. Her kan du også støtte renoverings- og vedligeholdelsesarbejdet med et medlemskab af Nordskov Mølles Venner.

Besøg Nordskov Mølles Venner her

Kilde: Lis Møller Hundebøll: Nordskov Mølle fortæller, 1987. Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune, 2006.

Foto: Peter Sandholt