Proberhuset i Hellebæk

poberhusetProberhuset er det eneste bevarede af sin art i Europa og i sig selv et markant industriminde.

Proberhuset blev opført i 1856 til trykprøvning af de færdige geværløb, fra Kronborg geværfabrik. Bygningen består af to dele.

I den ene del, som er grundmuret og har tegltag, blev løbene ladt.

Husets anden del er bygget af kampesten, og bygningens trætag er løftet, således at der er en åbning mellem murværk og tag. Vinduerne er lukket med træskodder.

Med disse foranstaltninger kunne bygningen modstå trykket, når ca. 50 geværløb blev affyret samtidig.

Proberhuset ligger på Bøssemagergade 19 i Hellebæk.